Wie zijn wij

Wij zijn door Sonnevelt opgeleide Mental-, Stress en Burn-out Coaches. Samen zijn wij verantwoordelijk voor onze Duo Coaching. Wij hebben ons gespecialiseerd in de thema’s vitaliteit, gezondheid, ademhaling en energetische werkwijzen. 

Ik ben veel in “beweging”, zowel fysiek als mentaal. Als kind heb ik mogen klimmen en klauteren, zwemmen en al spelend van alles geleerd. In mijn jeugd en latere leeftijd heb ik veel plezier mogen ervaren bij het beoefenen van diverse sporten. Ook in mijn professionele loopbaan heb ik veel mensen gestimuleerd om meer te bewegen. Ik heb 45 jaar ervaring in de sport en het stimuleren van een actieve leefstijl.

Zelf ben praktisch, uitvoerend, actie- en oplossingsgericht. Met een positieve instelling omarm het leven en wil me graag inzetten om mensen te coachen in wat ze willen bereiken of veranderen in hun leven.

Graag wil ik samenwerken en me verbinden aan activiteiten die helpen om een betere balans te vinden tussen denken, voelen en doen. Zodat jij weer inzicht en vertrouwen krijgt in zichzelf en wie je bent, met alle ervaringen uit het verleden of gebeurtenissen in je rugzak.

Zelf heb ik ervaren dat het belangrijk is om daarbij stil te staan, hierop te reflecteren en ervan te leren. Zodat wat jij geleerd hebt, om te kunnen zetten naar iets positiefs, om vervolgens te kunnen handelen vanuit je kracht, talent en intuïtie.

Met veel energie ga ik deze uitdaging aan!

Ik kijk terug op een mooie jeugd, waarin ik heb mogen spelen, sporten en leren.  Het belangrijkste wat ik van mijn ouders geleerd heb, is dat ik mag zijn wie ik ben. Daar ben ik ze dankbaar voor. Dit heeft me geholpen tijdens mijn 42 jaar werkervaring in de zorg. Ik ben mijn hele leven al geïnteresseerd geweest in de gezondheidzorg en in de gezondheid van de mens. Vooral hoe je dat door een goede samenwerking kunt realiseren. Vertrouwen in elkaar, een open communicatie en kwetsbaar durven zijn, zijn voor mij daarin belangrijk.

Wat ik in mijn leven heb meegemaakt, hoe ik daarvan heb geleerd en wat ik er mee heb gedaan, maakt wie ik nu ben. Elke nieuwe ervaring/gebeurtenis zie ik als een spiegel voor mijzelf en een ontmoeting met de ander en ervaar ik als een geschenk voor mijn verdere ontwikkeling.

De laatste jaren stelde ik mijzelf steeds vaker de vraag: “Wat vind ik nu echt leuk en waar word ik blij en enthousiast van?” Deze vraag bleef maar door mijn hoofd spelen tot ik op een dag besloot om mijn hart te volgen en de Mental- en daarna de Stress en Burn-out coach opleiding te gaan doen, samen met Toine. Dit was een bijzondere ervaring, ook omdat we het enige echtpaar waren. We hebben tijdens deze opleidingstraject veel feedback gegeven en veel aan elkaar gehad. Ik heb mezelf hierdoor nog beter leren kennen en begrijp waar dingen vandaan komen. Een leerzaam proces! Ik ben nog steeds dankbaar voor deze ingeslagen weg.

Mijn passie is en blijft de gezondheid van mensen. Als assistente/secretaresse ben ik al jaren het aanspreekpunt voor patiënten. Daar ben ik een luisterend oor en sta ik in verbinding. In die gesprekken werd mij steeds helderder dat veel mensen zich vaak niet gehoord en gezien voelen. Dit heeft een grote impact in iemands leven. Daarom stel ik vaak de vraag: “Waar komt dit niet gehoord of gezien worden vandaan?” Waar komen de emoties door en wat voor een gevoel zit daaronder? Als dat duidelijk is, vallen vaak de kwartjes op zijn plek.

Met deze opgedane kennis en ervaring zet ik me met veel plezier in voor onze coachpraktijk.

Wat is onze gezamenlijke missie en werkwijze?

Ons doel is jou te coachen en te begeleiden, zodat je inzichten krijgt in waar datgene wat je denkt, voelt en doet vandaan komt. Om daarvan te leren, omdat dat voor 95% onbewust je huidige gedrag bepaalt! Vaak komt dat voort uit momenten en ervaringen uit je jeugd, die te maken hebben met niet gezien, gehoord of gewaardeerd voelen. Dat zijn je aangeleerde patronen en overtuigingen. Zijn deze patronen en overtuigingen ondersteunend en helpend voor jou? Of je relatie met je partner, (klein)kinderen, op je werk of op school? En wat jij in jouw leven wilt bereiken, realiseren of veranderen?

Zo ja, gebruik ze dan en benut ze, net als je talenten, kennis en vaardigheden! Zo niet, bepaal dan voor jezelf wat je wilt veranderen, zodat je ze kunt ombuigen en in je voordeel leert ontwikkelen en gebruiken. Dan worden ze helpend voor je in je dagelijks leven.

Onze ervaring leert dat alles begint met vertrouwen en geloven in jezelf. Met zelfliefde, jezelf beter leren kennen om jezelf te accepteren, zoals je bent!  Niets is daarbij goed of fout! Om op basis van dit inzicht, te werken aan wat je zelf hieraan wilt veranderen of wilt bereiken in je leven. Het is jouw leer- en ontwikkelweg.

Onze missie is jou te stimuleren, inspireren en coachen om in je kracht te gaan staan.

Dat betekent dat je jezelf door en door mag leren kennen en van je onbewuste, bewust bent. Om daarna bereidt en gemotiveerd te zijn, het goede te handhaven of te versterken en het minder functionele gedrag in je voordeel te veranderen. Dan ontstaat er groei en ontwikkeling.

Wij hebben ervaren dat daarvoor verhalen delen, samenwerken, afstemmen op elkaar, in verbinding zijn, luisteren en vertrouwen op wat je waarneemt met al je zintuigen erg belangrijk is. Dit is van onschatbare waarde om inzicht te krijgen in wat maakt wat je denkt, voelt en doet. Je hiervan bewust zijn, geeft je inzicht in wie je werkelijk bent.

De belangrijkste en vaak eerste vragen die we aan jouw stellen, zijn “Wat brengt je bij ons?” of “Wat is je vraag, behoefte, wens of doel?” Wij stemmen af op jou, wat jij wilt bereiken, veranderen, leren en ontwikkelen! Op basis van het eerste intake/coachgesprek van anderhalf uur bepalen we in overleg welke coaching traject geschikt is voor wat jij wilt.