Elke waarneming en emotie is een spiegel van je diepste verlangen en wat je hart je toewenst. Durven jullie samen je harten te laten spreken?

Benieuwd naar onze praktische aanpak?

Wat is duo coaching?

Duo coaching houdt in dat er twee mensen tegelijk worden gecoacht vanuit een gezamenlijke vraag of aanleiding.

Wat verstaan wij onder een duo? Dat kunnen zijn:

  • werknemer en werkgever en/of leidinggevende
  • collega’s
  • partners
  • ouder(s) en kind(eren)
  • broer(s) en zus(sen)
  • vriend(en) en vriendin(nen)

Het doel van duo coaching is allereerst, individueel inzicht te krijgen in beide perspectieven van de gezamenlijke hulpvraag en wat maakt dat zij allebei dit begeleidingsproces willen aangaan. Dat kan te maken hebben met de onderlinge relatie en mogelijke irritaties die voortkomen uit separaat ontwikkelde patronen en overtuigingen of gemiste behoeften en verlangens.

De meerwaarde van duo coaching is dat twee mensen willen investeren in zichzelf en in elkaar. Om jezelf en de ander beter te leren kennen en inzicht te krijgen in waar eenieders gedachten, gevoelens en emoties vandaan komen. Zonder oordeel, mening of advies. Zo leer je elkaars beelden van beide werkelijkheden en perspectieven beleven en (her)kennen.

Deze gedeelde analyse wordt vervolgens met elkaar besproken om te bepalen waaraan jullie gezamenlijk en individueel willen werken.  En wat jullie daarvoor gaan doen binnen jullie individuele en gezamenlijke leer- en ontwikkeltraject. Op basis van eenieders leervoorkeur, gaan we jullie leer- en ontwikkeltraject(en) bespreken, om te verkennen welke aanpak het beste bij jullie past. Daarna gaan we aan de slag met concrete opdrachten, werkvormen en praktische tools om jullie doel te realiseren. Visualisatie, spiegelen en het aanleren van een aantal coachvaardigheden maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

“Behandel de ander, zoals jezelf ook behandeld wil worden. Je bent immers nooit te oud om te leren!”

Wat kunnen wij voor jou betekenen? Onze praktische aanpak.

Duo coaching betekent dat we de 1e en zo nodig 2e sessie starten met individuele coachgesprekken. Daardoor wordt inzicht verkregen waar bepaalde patronen en overtuigingen individueel vandaan komen.

Daarna gaan we met beide personen tegelijkertijd in gesprek, om allereerst de bevindingen met elkaar te delen. Vaak zien we dat spiegelen van elkaars gedrag of (gemiste) behoefte een belangrijke rode draad vormt voor de onderlinge “schuring” of “wrijving”. Dat geeft belangrijke aanknopingspunten voor het coaching- en begeleidings traject.

Op basis van deze analyse wordt in overleg met jullie bepaalt wat jullie willen en welke vervolgstappen jullie daarbij individueel en met elkaar willen zetten ter realisatie van jullie doel of vraag.

Wil jij gebruik maken van ons aanbod van duo coaching?

Om samen stappen te ondernemen en samen te leren en te groeien in je individuele en gezamenlijke ontwikkeling? Neem dan contact op met Toine en Yvonne voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Contact